» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
Filmer om förbundet
Samordningsförbundet har i samarbete med Fanzingo producerat några informationsfilmer om verksamheten. Dessa kan ses via länkarna nedan.
Om förbundet
Samverkanspartners 
Ungdomsprojektet i Salem
Samverkansteam Huddinge

                                                                 

100 miljoner till nytt ESF-projekt

Strukturfondspartnerskapet har bifallit projektansökan om medel till MIA - Mobilisering inför arbete. Detta innebär att fem samordningsförbund i länet gemensamt får 100 mkr för stärkt samverkan och samordnad rehabilitering kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Genomförandefasen inleds våren 2017 och projektet pågår till 2020.
 Pressmeddelande.pdf
Läs mer om projektet här 
                         
                       
SamPlan slutrapport
En slutrapport om SamPlan skriven av projektledaren Cecilia Sandberg ligger nu uppe för nedladdning. I projektet utvecklades samverkansformer kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst.
 Slutrapport SamPlan.pdf

                        
         
Lyra positivt exempel i rapport från Nordens Välfärdsråd
I sin rapport "In Focus: Mental health among young people" tar Nordens välfärdsråd upp Lyra som ett lyckat exempel på verkningsfulla insatser i Norden mot psykisk ohälsa bland unga.

Rapporten kan laddas ner eller beställas via nedanstående länk. Sektionen om Lyra kan läsas på sid. 52-55.
Länk till rapporten 
           

Studie om socialt företagande i Botkyrka
Samordningsförbundet har tillsammans med Botkyrka kommun genomfört en studie om hur samverkan mellan myndigheter och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas. Rapporten laddas ned här 

Finsam en framgångsfaktor i arbetet med unga
-Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.
 Rapport.pdf

 
                                       
          

                               

 

 

 


                             
Senaste nyhetsbrevet
Följ vad som händer i förbundet! Prenumerera på nyhetsbrevet - mejla förbundet så får du det via e-post.
 Nyhetsbrev nr 4 2016.pdf


Senaste styrelseprotokollet

 25 november 2016.pdf


Förbundet samverkar med Europeiska Socialfonden, ESF, som t.o.m. 2020 medfinansierar projektet MIA (nedan). Svenska ESF-rådet 

Aktuella insatser/projekt
Förbundet finansierar 10 insatser 2016.
ADRIAN 
Hälsosam 
IPS-Metodstöd
Lyra
MIA - Mobilisering inför arbete 
Psykiatriprojektet
Samverkansteam Botkyrk
Samverkansteam Huddinge           
Slussen 
START 
Ungdomsprojektet i Salem

Aktuellt på nationell nivå
Läs mer om samordningsförbund och vad som händer på nationell nivå på Nationella nätverkets (NNS) hemsida.
www.nnsfinsam.se 

           
           
Broschyr om förbundet
Klicka på bilden!

      
         
- Intern information 
  [inloggning krävs]  
                                                           
   
Uppdaterat 2017-01-09
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum