» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» Sök
Årsredovisning 2015
Nu finns Samordningsförbundets årsredovisning för 2015 samt bilagor att ladda ner.
 Årsredovisning 2015.pdf
 Bilaga 1.pdf
 Bilaga 2.pdf

           
Lyra positivt exempel i rapport från Nordens Välfärdsråd
I sin rapport "In Focus: Mental health among young people" tar Nordens välfärdsråd upp Lyra som ett lyckat exempel på verksamma insatser i Norden mot psykisk ohälsa bland unga.

Rapporten kan laddas ner eller beställas från nedanstående länk. Sektionen om Lyra kan läsas på sid. 52-55.

 Länk till rapporten


Frukostmöte 12 april 
I april anordnades ett frukostmöte med information från Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. Läs mer om centrets arbete på www.redcross.se
                      
Verksamhetsplan 2016
Den 27 november antog Samordningsförbundets styrelse verksamhetsplan och budget för 2016. Förbundet lyfter fram behovet av samordnad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. I övrigt är unga och föräldrar med försörjningsansvar för minderåriga barn prioriterade.

De insatser som pågår 2015 kommer i mångt och mycket att fortsätta sin verksamhet även 2016. Utöver det kommer förbundet bland annat att förbereda ett stort ESF-projekt tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet.
 VP 2016.pdf


Socialt företagande i Botkyrka
Samordningsförbundet har tillsammans med Botkyrka kommun genomfört en studie om hur samverkan mellan myndigheter och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas. Rapporten laddas ned här.

Finsam en framgångsfaktor i arbetet med unga
-Använd samordningsförbunden inom Finsam i större utsträckning till stödinsatser för unga med psykisk ohälsa. Det föreslår Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i sitt svar till regeringen om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar kan organiseras.
 Rapport.pdf

 
                                       
Riksdagsrapport om Finsam
Socialförsäkringsutskottet beslutade 2014 att genomföra en uppföljning av lagen om finansiell samordning av rehabilitering. Uppföljningen har gjorts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor till samordningsförbund, myndigheter och andra aktörer på lokal, regional och central nivå. Rapporten föreslår en översyn av framtida finansiering och frågan om ett samlat ansvar för en oberoende uppföljning och utvärdering av Finsam på nationell nivå.
 Rapport finsam
                                     

                               

 

 

 


                             
Senaste nyhetsbrevet
Läs nyhetsbreven - följ vad som händer i förbundet!
 Nyhetsbrev nr 1 2016.pdf

Mejla förbundet för att få nyhetsbrevet skickat
till din e-post.


Senaste styrelseprotokollet
 Protokoll 22 januari 2016.pdf

Aktuella insatser/projekt
Förbundet finansierar 9 insatser 2016.
Hälsosam 
Lyra
Samverkansteam Botkyrk
Samverkansteam Huddinge 
ADRIAN 
Slussen 
START 
Ungdomsprojektet i Salem
SamPlan

Aktuellt på nationell nivå
Läs mer om samordningsförbund och vad som händer på nationell nivå på Nationella nätverkets (NNS) hemsida.
www.nnsfinsam.se
           
           
Broschyr om förbundet
Klicka på bilden!

      
         
- Intern information 
  [inloggning krävs]  
                                                           
   
Uppdaterat 2016-05-12
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum