» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
-Verksamhetsutvecklare sociala företag
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSTART - Stöd till arbete

Projektet erbjuder ett samordnat stöd och arbetsbefrämjande insatser för personer mellan 18 och 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder. 

START arbetar med metoden Supported Employment, SE, samt med att matcha målgruppen till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar.

Huvudman för projektet är Botkyrka kommun. Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem, Försäkringskassan i Huddinge, Stockholms läns landstings habiliteringscenter i Tullinge samt Botkyrka kommuns socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltningens bedömarenhet.

START startade inom ramen för dåvarande Samordningsförbundet Botkyrka 2011. Från januari 2015 är START samfinansierat av samordningsförbundet, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.

Antalet platser i START är begränsat. Du kan göra en intresseanmälan om deltagande via blanketten som du hittar längst ner i högerspalten.

Film från projektet START
Möt deltagare i START-projektet som delar med sig av sina berättelser i en nygjord film.
https://vimeo.com/112830972
     

Läs mer om START
 Broschyr.pdf
 Information om START från Uppdrag psykisk hälsa 


Utvärderingar
 Slutrapport.pdf
 Delrapport 2: Start.pdf
 Delrapport 1: träffbildsanalys.pdf

 Rapport insatser för unga.pdf
           

 
Kontaktperson för START
Lena Gladh
Processledare

Tel. 073-421 86 12

Lena Gladh.

Besöksadress
Jobbcenter Botkyrka
Hans Stahles väg 13, plan 0 
Tumba


Övriga medarbetare
Anna-Karin Bengs
Arbetsmarknadssamordnare / leg. arbetsterapeut
Tel: 070-187 08 96

Elina Juola
Handläggare
010-488 90 54


Hans Ledstedt
Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 070-187 08 86


Veronica Svennberg
Arbetsmarknadssamordnare / leg. arbetsterapeut
Tel. 072-247 33 60

                       

Veronica Svennberg.                     

Åsa Haglund
Arbetsmarknadssamordnare
Tel. 070-8842033


Åsa Haglund.
___________________________

INTERNT
                       

Information
till medarbetare
Har du förslag till deltagare? Kontakta processledare Lena Gladh (ovan). Här finns också en remiss (inklusive samtyckesblankett):
 Remiss och samtycke.docx
                       

                       


                       

                                               
                       

                       
                       

                       

                       
                                              
                        
           
Uppdaterat 2018-02-12
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum