» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Adrian
- Hälsosam
- IPS - Metodstöd
- Lyra
- MIA
- Möjliggörarna
- Psykiatriprojektet
- Samverkansteam Botkyrka
- Samverkansteam Huddinge
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökSTART - Stöd till arbete

Projektet erbjuder ett samordnat stöd och arbetsbefrämjande insatser för personer mellan 18 och 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder. 

START arbetar med metoden Supported Employment, SE, samt med att matcha målgruppen till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar.

Huvudman för projektet är Botkyrka kommun. Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem, Försäkringskassan i Huddinge, Stockholms läns landstings habiliteringscenter i Tullinge samt Botkyrka kommuns socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltningens bedömarenhet.

START startade inom ramen för dåvarande Samordningsförbundet Botkyrka 2011. Från januari 2015 är START samfinansierat av samordningsförbundet, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen.

Antalet platser i START är begränsat. Du kan göra en intresseanmälan om deltagande via blanketten som du hittar längst ner i högerspalten.

Film från projektet START
Möt deltagare i START-projektet som delar med sig av sina berättelser i en nygjord film.
https://vimeo.com/112830972
     

Läs mer om START
 Broschyr till deltagare.pdf 
 Faktablad START 2014.pdf
 Information om START från Uppdrag psykisk hälsa 


Utvärderingar
 Slutrapport.pdf
 Delrapport 2: Start.pdf
 Delrapport 1: träffbildsanalys.pdf

 Rapport insatser för unga.pdf
           

 
Kontaktperson för START
Lena Gladh, projektledare
Tel. 08-530 612 92

Lena Gladh.

Besöksadress
Jobbcenter Botkyrka
Hans Stahles väg 13, plan 0 
Tumba


Övriga medarbetare
Karukh MPour
SE-handledare
Tel. 08 - 530 63823
SMS 070 187 08 86


Karukh MPour.
                       
Torbjörn Erlandsson
SE-handledare
Tel. 08-530 626 03


Torbjörn Erlandsson.
                       
Veronica Svennberg
SE-handledare
Tel. 08-530 635 59

                       

Veronica Svennberg.                     
                       
Michael Berger
A
rbetsförmedlare
Tel. 010-486 11 77

 
Michael Berger.

Åsa Haglund
SE-handledare
Tel. 08-53061609
SMS. 070-8842033


Åsa Haglund.
___________________________

INTERNT
                       

Information
till medarbetare
Läs mer om START i broschyren, som riktar sig till medarbetare.  
 Broschyr till personal.pdf

Har du förslag till deltagare? Kontakta projektledare Lena Gladh (ovan). Här finns också en remiss (inklusive samtyckesblankett):
 Remiss och samtycke.docx
                       

                       


                       

                                               
                       

                       
                       

                       

                       
                                              
                        
           
Uppdaterat 2017-02-02
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum