» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
- Adrian
- Hälsosam
- IPS-Metodstöd
- Lyra
- Psykiatriprojektet
- SamPlan
- Samverkansteam Botkyrka
- Samverkansteam Huddinge
- Slussen
- START
- Ungdomsprojektet i Salem
- Avslutade insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Seminarier & utbildningar
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökLyra

Lyra riktar sig till unga vuxna (18-29 år) som har komplex problematik, lider av psykisk ohälsa och behöver stöd på vägen till arbete eller studier.

Lyras arbetssätt bygger på fem hörnstenar: studie- och yrkesvägledning,  arbetsmarknad och praktik, professionell coachning, rådgivande och vägledande samtal samt en öppen verksamhet. Varje deltagare i Lyra utformar en individuell förändringsplan som syftar till ett mer aktivt liv och självförsörjning. Deltagandet sker under maximalt ett år.

Målet är att 50 procent av deltagarna ett år efter projekttiden ska lönearbeta eller studera på hel- eller deltid.

Samverkanspartners i projektet är Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting.

Lyra startades av dåvarande Samordningsförbundet i Huddinge/HUSAM. Under 1 november 2009 - 2013 ingick det som ett delprojekt i Grenverket Södertörn, som delfinansierades av Europeiska socialfonden, ESF.
                       
Läs mer om Lyra
 Faktablad Lyra.pdf
 Broschyr om Lyra.pdf
 Information om Lyra från Uppdrag psykisk hälsa (extern länk)   

 Vad tidigare deltagare har sagt om Lyra.pdf

Utvärderingar
 
Utvärdering av Grenverket Södertörn - slutrapport.pdf
 Projektberättelse Lyra 2008-2013.pdf  
                        
     
Läs mer om ungdomsfrågor
Ungdomsstyrelsen 
                        
Läs mer om behandling med kognitiv beteendeterapi
Landstingets sida Internetpsykiatri 
                        
                        
                        
                        
                       


  
Kontaktperson
för Lyra

Marve Diop, projektledare
Tel. 08-535 377 72
   

 
Marve Diop. 
                       
Övriga medarbetare
Liv Öström 
Tel. 08-535 377 52


Liv Öström.

Veronica Thimander-Rikardsson
Tel. 08-535 377 73

            
Kjell Fürsten
Tel. 08- 535 377 79 
_______________________

INTERNT

Information
till medarbetare
Har du deltagare som kan passa för Lyra, ta kontakt med projektledaren (ovan) eller
någon av övriga medarbetare.

 Samtycke Lyra.pdf
                                      
Uppdaterat 2016-04-18
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Patron Pehrs väg 8, 141 85 Huddinge
Provided by Webforum