» Startsida
» Om förbundet
» Insatskatalogen
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökFrukostmöten

Samordningsförbundet inbjuder medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till frukostmöten, både för att informera om vad som är på gång och ge en möjlighet att
knyta kontakter.

Frukostmötena hålls cirka en gång i månaden. Kaffe och smörgås från kl. 07.45. Program kl. 08.15-09.30. Plats för mötet framgår av inbjudan.

Anmäl deltagande till Stefan Theorell, e-post stefan.theorell@huddinge.se

Med anmälan godkänner den anmälde att Samordningsförbundet HBS upprättar en deltagarlista över samtliga deltagare. Listan används i administrativt syfte och som bokföringsunderlag som sparas i 10 år.    

Frukostmöten hösten 2018
           
                       
 11 Oktober
Projekten MIA och HUVAS
Projekten presenterar sina studie- och arbetsorienterade insatser. Vem kan delta, vilket stöd erbjuds och hur samverkar vi på bästa sätt med varandra?
Inbjudan frukostseminarium 11 oktober 2018.pdf

  7 november
Våld i Nära Relationer - Vad är egentligen våld i nära relationer? Hur vanligt är det, och hur kan man göra om man misstänker att någon utsätts?
 Inbjudan frukostseminarium 7 nov.pdf

 11 december
Genuskompassen –ett verktyg för att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor.
Dokumentation från tidigare frukostmöten
           
Samverkan mot överskuldsättning
 
Presentation.pdf
 Broschyr_vinsten av samverkan.pdf


Arbetsförmedlingen
 Presentation (pdf)

         Uppdaterat 2018-10-11
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum