» Startsida
» Om förbundet
» Insatser/projekt
» Nyheter, press
» Frukostmöten
» Läsvärt
» Dokumentbank
» Kontakt
» SökFrukostmöten

Samordningsförbundet inbjuder medarbetare, chefer, politiker och andra berörda till frukostmöten, både för att informera om vad som är på gång och ge en möjlighet att
knyta kontakter.

Frukostmötena hålls cirka en gång i månaden. Kaffe och smörgås från kl. 07.45. Program kl. 08.15-09.30. Plats för mötet framgår av inbjudan.

Anmäl deltagande till Stefan Theorell, e-post stefan.theorell@huddinge.se

Med anmälan godkänner den anmälde att Samordningsförbundet HBS upprättar en deltagarlista över samtliga deltagare. Listan används i administrativt syfte och som bokföringsunderlag som sparas i 10 år.    

• 4 juni -Information om Arbetsförmedlingens nya organisering
 Inbjudan.pdf         Uppdaterat 2018-05-02
Utskriftsvänlig sida
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. Kontakt: elin.asplund@huddinge.se
Provided by Webforum