Ungdomsprojektet i Salem

Projektet ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de uppnår eller förbättrar möjligheten till självförsörjning genom arbete eller studier.
          
Projektet tog emot sina första deltagare under hösten 2014.

Det finns två vägar in i projektet. Unga kan komma in antingen via ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet eller genom att någon medverkande myndighet eller aktör lyfter ett ärende i en samordningsgrupp. Deltagandet bygger på frivillighet och är inte tidssatt.

Projektgruppen består av ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.   

Läs mer om Ungdomsprojektet i Salem

 UPIS på Facebook
 Kort film om en deltagare i UPIS

 Faktablad Ungdomsprojektet i Salem.pdf
 Utvärderingsrapport
 Artikel om UPIS i tidningen Södra Sidan                               

                                                                       
           

           
           


  Kontaktperson
för Ungdomsprojektet 
Anders Bogefors, projektledare
Tel. 08-532 599 65

Anders Bogefors.

 Övriga medarbetare
Jenny Lindh
Ungdomsstödjare
Tel. 070-6232975

Anette Dagsdotter
Ungdomsstödjare
Tel. 073-9620872

____________________________

INTERNT

Information
till medarbetare
Har du deltagare som kan passa
för projektet, ta kontakt med
projektledaren (ovan).
 Intresseanmälan.pdf
 Förenklad intresseanmälan.pdf
 Samtycke.pdf
 Samtycke (under 18).pdf
          Uppdaterat 2018-06-11